E mërkurë4:00Dj BeX Remikse
E mërkurë15:00E diela popullore
E enjte1:00Dj BeX Remikse
E enjte3:00E diela popullore
E enjte23:00Dj BeX Remikse